Ali Atalı ile Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal)

0 0

Yenilenebilir enerji konusunda yetkin bir isim olan Atalı Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Atalı’ya Yeşil mutabakatı nedir diye sorduk. Kendisi bize yeşil mutabakatı hakkında merak edilenleri ayrıntıyla anlattı.

Avrupa Birliği, 1970 yılından itibaren çevre sorunlarına dair çalışmalar yapmaya başladı diyen Ali Atalı, özellikle de Avrupa’da çevreci partilerin yaygınlaşmasıyla, çevre konularının Avrupa Birliği için önemli bir politika haline dönüştüğünü belirtir. 1972’deki Paris Zirvesi’nin Avrupa’nın çevreci politikaları için önemli olduğunu söyleyen Ali Atalı, bu zirvede ilk çevre eylem programının geliştirildiğini belirtir. 2019 yılının sadece Avrupa Birliği ülkeleri için değil, Avrupa ile ticaret yapan ülkelerin enerji duyarlılıkları açısından önemli bir adım atılmıştır diyen Ali Atalı, bu tarihte Avrupa Yeşil Mutabakatının açıklandığını belirtir.

Avrupa Birliği’nin Çevreci Politikaya Yönelmesinin Sebepleri Nelerdir?

Çevreci politikaların gündeme gelmesinin en geçerli nedeni, petrol krizidir diyen Ali Atalı, fosil yakıt ithalatına olan bağımlılığının güvenlik tehdidi haline gelmesi Avrupa Birliği’ni bir şeyler yapmaya mecbur bırakmıştır diye belirtir. Ayrıca küresel ısınmanın ve iklim krizinin etkilerinin görünmeye başlaması da tehlike çanlarının çalmasını sağlayan önemli bir unsurdur diyen Ali Atalı, tüm bunlar çevre duyarlılığının AB için önemli hale gelmesinin nedenlerindendir diye vurgular.

Avrupa Yeşil Mutabakatının (AYM) Hedefleri

Ali Atalı bu hedefleri şöyle sıralar:

 • 2050’ye kadar sera gazı salınımını sıfırlamak
 • Kaynak kullanımından bağımsız bir ekonomik büyüme modeli sağlamak
 • Kimseyi ve hiçbir bölgeyi dışarıda bırakmamak

Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı

1)İklim

Ali Atalı, AB’nin iklim konusundaki en belirgin hedefinin 2050’ye kadar Avrupa’nın ikliminin nötr hale getirilmesini sağlamak olduğunu belirtir.Bunun da öncelikle sera gazı salınımının en az %55 azaltılmasıyla olacağını söyleyen Ali Atalı, bunun için de Avrupa İklim Yasası (European Climate Law) çıkartılmasının planlandığının altını çizer.

2)Enerji

Avrupa Yeşil Mutabakat Eylem Planında enerji konusunda da çalışmalar yapıldığını belirten Ali Atalı enerji sisteminin karbondan arındırılmasının ilk hedef olduğunun altını çizer. Bu anlamda da Atalı, hedeflerin, güvenli ve uygun fiyatlı enerjiye ulaşmanın sağlanması, entegre ve dijital bir enerji piyasasının geliştirilmesi ve yenilenebilir kaynaklara dayalı ( %40’a yükseltilmesi )bir enerji sektörünün geliştirilmesi olduğunu belirtir.

3)Tarım

Sürdürülebilir gıda sistemlerinin de eylem planına dahil olduğunu belirten Ali Atalı, sağlıklı insanlar, sağlıklı toplumlar ve sağlıklı gezegen için bunun zorunlu olduğunu da özellikle vurgular. Özellikle de iklim değişikliğinin olumsuz etkileri düşünüldüğünde gıda güvenliğinin sağlanması öncelikli olmalıdır diyen Ali Atalı, bunun için yapılacakları şöyle sıralar:

 • Çevresel ve iklimsel ayak izinin azaltılması
 • Tarladan sofraya anlayışının yaygınlaşıp rekabetçi sürdürülebilirliğe geçişin sağlanması

4)Sanayi

Sanayi anlamında da AB’nin eylem planları olduğunu söyleyen Ali Atalı, düşük emisyonlu teknolojilerin, sürdürülebilir ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilebilmesi için küresel pazarlardaki önemli potansiyelin kullanılması hedeflediklerini belirtir.

5)Çevre ve Okyanuslar

Ali Atalı, çevrenin ve okyanusların korunması için yapılacakların Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planında şöyle sıralandığını belirtir:

 • Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin koruması
 • Hava, su ve toprak kirliliğinin azaltılması,
 • Döngüsel bir ekonomiye geçilmesi,
 • Atık yönetimin sistemlerinin iyileştirilmesi
 • Mavi ekonomi ve balıkçılık sektörlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması
 • Avrupa’nın ormanlarının, topraklarının, sulak alanlarının restore edilmesi

6)Ulaşım

Sera gazı salınımının en önemli nedeni olan ulaşımda önlemler almanın önemine dikkat çeken Ali Atalı, bu yüzden elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve 2050’ye kadar ulaşım kaynaklı sera gazı emisyonunun %90 azaltılmasının Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planında yer aldığını söyler. Bunlar için de karayollarında elektrikli araçlar için şarj ünitelerinin yaygınlaştırılması, hava ve deniz ulaşımında kullanılan araçlarda sürdürülebilir yakıtların teşvik edilmesi hedeflenmektedir demektedir.

7)Finans ve Bölgesel Kalkınma

Avrupa Komisyonunun bu hedeflere ulaşmak için sürdürülebilir yatırımlara en az 1 trilyon Euro ayırmayı planladığını söyleyen Ali Atalı, rakamların büyüklüğünün konuya verilen önemin göstergesi olduğunun altını çizer.

Ali Atalı, Avrupa Yeşil Mutabakatının çevre için önemli bir adım olduğunu belirtir ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesinin dünya için önemini vurgulayarak sözlerini noktalar.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.